Zásady používania súborov cookies

Zásady používania súborov cookies

Článok I

POUŽÍVANIE COOKIES
1. Tieto webové stránky používajú súbory cookies, ktoré ich návštevníka (ďalej len „vy“
v príslušnom gramatickom tvare) odlišujú od ostatných používateľov. To nám umožňuje
vylepšovanie našich stránok a poskytovanie lepšieho zážitku pri ich prehliadaní jednotlivými
návštevníkmi.
2. Tieto zásady používania súborov cookies popisujú:
- spracovanie údajov zhromaždených s využitím súborov cookies a podobných technológií a
- účely, na ktoré tieto súbory cookies používame.
3. Ďalšie dôležité informácie o tom, akým spôsobom sú spracúvané osobné údaje získané
prostredníctvom týchto webových stránok nájdete v časti označovanej ako podmienky
používania. 

Článok II

ČO SÚ COOKIES 
1. Cookies - sú malé súbory, ktoré sa sťahujú do zariadenia (počítač, tablet, mobilný telefón
atď.), obsahujúce určité množstvo informácií umožňujúcich webovej stránke rozpoznať
vás ako používateľa, počas používania Internetovej stránky. Prevádzkovateľ pomocou
cookies skúma účinnosť Internetovej stránky. Cookies vo všeobecnosti nemajú žiadne
informácie slúžiace na identifikáciu jednotlivých osôb, ale namiesto toho sa používajú na
identifikáciu prehliadača na konkrétnom zariadení. Pojem cookies používame v tomto
dokumente aj na iné súbory, ktoré zhromažďujú informácie podobným spôsobom (napr.
pixely, majáky, atď). Na základe týchto súborov vás webová stránka môže rozpoznať:
- pomocou tzv. „relačného cookies“ - počas vašej návštevy webu. Tieto tzv. dočasné
cookies, ktoré sa po zatvorení prehliadača automaticky odstránia. Prehliadač môžete
nastaviť tak, aby Vás informoval o používaní súborov cookies. To Vám zabezpečí
transparentnosť používania cookies. Dôležité: ak úplne vylúčite používanie súborov
cookies, pravdepodobne nebudete môcť používať určité funkcionality našej
Internetovej stránky.
- pomocou tzv. „trvalé cookies“ - pre opakované návštevy webu. Tieto trvalé cookies
môžu byť kontrolované pri každej návšteve Internetovej stránky. Informácie, ktoré
zhromažďujeme prostredníctvom Internetovej stránky, zahŕňajú: typ prehliadača,
internetovú adresu, z ktorej sa pripojil na Internetovú stránku, operačný systém
zariadenia, IP adresa zariadenia. Pre zobrazovanie relevantnejších reklám sú niektoré
cookies stanovené reklamným systémom tretích strán, ako je Google Analytics. Toto
je možné vypnúť v účte Google. Počítač je možné nastaviť tak, aby cookies odmietal,
aj keď v takom prípade je možné, že niektoré funkcie stránky nebudú funkčné.

2. Tzv. „naše cookies“ sú také súbory cookies, ktoré boli umiestnené na túto webovú stránku
našou spoločnosťou.
3. Tzv. „cookies tretích strán“ sú také súbory cookies, ktoré sú umiestnené do vášho
zariadenia inou spoločnosťou pri použití našich webových stránok. Súbory cookies tretích
strán môže do vášho zariadenia umiestňovať niekto, kto nám poskytuje určitú službu
(napríklad Google Analytics).
4. Tretie strany nemajú prístup k dátam v našich súboroch cookies a takisto my nemôžeme
získať prístup ku cookies tretích strán.

Článok III
ROZSAH A ÚČELY POUŽÍVANIA COOKIES 
Na našej Internetovej stránke www.bezodpadu.sk používame nasledujúce súbory cookies:
 Nevyhnutné súbory cookies
 Funkčné súbory cookies
 Analytické súbory cookies
 Výkonnostné súbory cookies
 Štatistické súbory cookies
1. Súbory cookies sú používame na nasledujúce účely:
Nevyhnutné súbory cookies sú súbory cookies, bez ktorých by naše webové stránky nemohli
fungovať, resp. bez ktorých by nebolo možné riadne používanie týchto stránok. Tieto súbory
cookies sa automaticky umiestňujú do vášho zariadenia a nemožno ich vypnúť. Nevyhnutné
cookies vás nemôžu identifikovať a sú používané iba preto, aby sa zaručilo správne
zobrazenie a fungovanie našej webovej stránky.
Funkčné súbory cookies slúžia na to, aby sme vás spoznali pri návrate na naše webové
stránky. Funkčné súbory cookies pomáhajú zlepšovať funkčnosť a zabezpečenie webových
stránok vrátane zapamätania vašich preferencií a správy výkonu webových stránok.
Analytické súbory cookies nám umožňujú vykonávať rôzne štatistické analýzy našich
webových stránok. Tieto cookies sa používajú v anonymizovanej podobe, čo znamená, že vás
nemôžu identifikovať. Používanie týchto cookies môžete vo svojom webovom prehliadači
vypnúť.
Výkonnostné súbory cookies pomáhajú zlepšovať funkčnosť našich webových stránok,
napríklad tým, že zaisťujú, aby používatelia ľahko našli to, čo hľadajú.
Štatistické súbory cookies: Pomocou štatistických súborov cookie zbierame informácie o
tom, ako používate naše webové stránky. Vďaka štatistickým cookies máme prehľad o
používaní našich stránok, o tom ktoré stránky si prezrelo koľko návštevníkov, apod. Vďaka
týmto informáciám môžeme optimalizovať naše stránky tak, aby čo najlepšie reagovali na
požiadavky našich návštevníkov.

Súbory cookies sociálnych sietí: Tieto súbory cookies zhromažďujú informácie o používaní
sociálnych sietí za účelom vytvárania Vášho profilu (pričom neukladajú priamo Vaše osobné
údaje, ale sú založené na jednoznačnej identifikácii Vášho prehliadača a zariadenia, cez ktoré
ste webovú stránku navštívili).
2. Tieto cookies môžu byť nastavené prostredníctvom našich stránok aj našimi reklamnými
partnermi, ktorí ich môžu použiť na profilovanie vašich záujmov a na zobrazenie
relevantných reklám aj na iných stránkach, v zmysle zásad používania súborov cookies
dostupných na stránkach týchto partnerov zobrazených v pokročilom nastavení ukladania
súborov cookies.
3. Tieto základné zásady používania cookies vám dávajú informácie o konkrétnych cookies
používaných na týchto webových stránkach.
Článok IV

NASTAVENIE COOKIES 
1. Pri prvej návšteve našich webových stránok sa do vášho zariadenia ukladajú iba absolútne
nevyhnutné súbory cookies. Pokiaľ neprijmete/nepovolíte všetky súbory cookies alebo
nevyberiete vaše individuálne preferencie pre súbory cookies, toto nastavenie sa nezmení.
Podrobnosti o tom, ako kontrolovať a mazať súbory cookies, nájdete v čl. VI Kontrola a
mazanie cookies.
2. Niektoré súbory cookies, ktoré používame, sú nevyhnutné pre to, aby naše webové stránky
fungovali. Napríklad keď prvýkrát navštívite naše webové stránky, objaví sa vám
vyskakovacie okno so správou upozorňujúcou na naše používanie cookies.
3. Kliknutím na príslušné tlačidlo vo vyskakovacom okne súhlasíte s naším používaním
nevyhnutných cookies spôsobom opísaným v týchto základných zásadách používania cookies.
Vo vzťahu ku všetkým ostatným typom cookies, ktoré používame, uvádzame, že tieto vo
vašom zariadení nebudú nastavené, pokiaľ nedáte súhlas s ich použitím.
4. V prípade, ak poskytnete svoj súhlas s cookies, zároveň poskytnete nám aj príslušným
tretím stranám súhlas, aby predmetné cookies používali vaše osobné údaje takým spôsobom,
ako je uvedené v našich podmienky používania, a my nastavíme alebo prečítame iba
relevantné súbory cookies v čase uvedenom v tabuľke, ku ktorej sa dostanete kliknutím na
príslušný odkaz vo vyskakovacom okne.
5. Aby ste vypli príslušné súbory cookies, ktoré sa používajú na základe súhlasu, môžete
kedykoľvek odvolať svoj súhlas s používaním cookies. Uskutočňuje sa to pomocou ikony
cookies v príslušnej časti našich stránok. Dovoľujeme si vás upozorniť, že súbory cookies
môžu na vašom zariadení zostať aj po tom, čo sa rozhodnete ich nepoužívať. Ďalšie
informácie o tom, ako tieto súbory odstrániť z vášho zariadenia, nájdete v texte nižšie alebo v
záložke pomocníka/nápovedy vášho prehliadača.
6. S odvolaním vášho súhlasu s používaním voliteľných cookies je spojené aj odvolanie
súhlasu na použitie osobných údajov, ktoré zhromažďujeme pomocou týchto cookies. Ďalšie
podrobnosti nájdete v našich podmienkach používania. 

Článok V

NAKLADANIE S INFORMÁCIAMI 
1. V tejto časti zásad používania cookies uvádzame, ako používame osobné údaje získané
prostredníctvom súborov cookies používaných na našich webových stránkach, na základe
akých právnych dôvodov a na aké účely.
2. Pre prípad zmluvného dôvodu pre nevyhnutné súbory cookies môžeme vaše osobné údaje
používať na plnenie našich zmluvných povinností v zmysle našich podmienok používania.
3. Pre prípad zákonného dôvodu pre nevyhnutné súbory cookies môžeme vaše osobné údaje
používať na plnenie našich zákonných povinností, a to najmä v prípadoch, keď od nás zákon
vyžaduje rozpoznať predvoľby cookies (napríklad zistiť, keď ste v prehliadači vypli všetky
cookies).
4. Pre prípad oprávneného záujmu pre nevyhnutné súbory cookies, môžeme v rámci nášho
oprávneného záujmu používať vaše osobné údaje na prevádzkovanie webových stránok v
prípadoch, keď neexistuje zákonný dôvod pre ich spracovanie - viď vyššie.
5. Pre prípad, že ste nám poskytli svoj súhlas s výkonnostnými súbormi cookies, s funkčnými
súbormi cookies alebo s marketingovými súbormi cookies, môžeme vaše osobné údaje použiť
a spracovať na:
a.       náhľad a analýzu vykonanú za účelom informovania o našich marketingových
stratégiách a na zlepšenie vašej návštevnosti;
b.       identifikáciu a zaznamenanie, kedy ste otvorili webové stránky;
c.       zaznamenanie, kedy sa zapojili do elektronickej komunikácie;
d.       hodnotenie a zlepšovanie našich služieb tak, aby vaša návšteva a používanie webovej
stránky boli užitočnejšie;
e.       zhodnotenie použitia webu, aby sme vám mohli poskytnúť rozšírené služby;
f.        kontrolu kvality, výkonu webových stránok a správu systému;
g.       sledovanie vášho prehliadača na iných weboch a vytváranie profilu vašich záujmov,
aby sa vám zobrazovali relevantné reklamy na iných webových stránkach;
h.       účely zabezpečenia, ako je napríklad prevencia alebo odhalenie podvodnej činnosti.

Článok VI

KONTROLA A MAZANIE COOKIES
1. K vypnutiu alebo odhláseniu príslušných súborov cookies slúžia ikony cookies v rohu
vášho zariadenia, kde môžete kedykoľvek zmeniť nastavenia cookies. Pre funkčnosť
nastavenia bude zrejme nutné aktualizovať stránku. Po tomto vypnutí alebo odhlásení už
nebudú naše webové stránky k týmto súborom cookies pristupovať ani ich čítať.

2. V zariadení môžu zostať aj naďalej uložené rôzne súbory, skripty, kódy prípadne ďalšie
informácie týkajúce sa súborov cookies. Tieto môžete odstrániť vymazaním súborov cookies
a medzi pamäte prehliadača pomocou nastavenia webového prehľadávača.
3. Akákoľvek zmena nastavenia vášho webového prehľadávača sa vzťahuje iba na tento
konkrétny webový prehliadač. Pokiaľ v zariadení používate viac ako jeden webový
prehliadač, musíte zmeniť nastavenia zvlášť pre každý prehliadač a každé zariadenie.
4. Ďalšie informácie týkajúce sa súborov cookies môžu byť k dispozícii v rámci funkcie
„pomocník“ prehliadača alebo operačného systému alebo v návode na obsluhu vášho
zariadenia.
5. Pre odhlásenie zo sledovania Google Analytics na všetkých webových stránkach, navštívte
stránku http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
6. Webová stránka http://www.allaboutcookies.org/, poskytuje komplexné informácie o
úprave nastavení cookies v celom rade prehliadačov. Dovoľujeme si vás upozorniť, že
nakoľko nie sme ani vlastníkmi ani prevádzkovateľmi tohto webu, nenesieme zodpovednosť
za jeho obsah.
7. Dovoľujeme si vás upozorniť, že v prípade, ak pomocou nastavení webového prehľadávača
zakážete nevyhnutné súbory cookies (alebo všetky súbory cookies), nebude fungovať jedna
alebo viac základných funkcií týchto webových stránok vrátane tých, ktoré majú zaistiť
bezpečnú návštevu, správne alebo vôbec.
8. Dovoľujeme si vás upozorniť, že v prípade, ak odmietnete alebo odvoláte súhlas s použitím
akýchkoľvek nie nevyhnutných cookies alebo súvisiacich osobných údajov, nemusí
zodpovedajúca funkcia alebo funkcia týchto webových stránok fungovať správne alebo
vôbec. Použitie základných funkcií a funkčnosť webových stránok týmto nebude dotknuté.

Článok VII
HLAVNÉ COOKIES A COOKIES TRETÍCH STRÁN 
1. Kliknutím na odkaz Podrobnosti o súbore cookies na banneri sa dostanete k zoznamu
hlavných súborov cookies, ktoré na našich stránkach používame, ako aj k  informáciám o
účele ich použitia, ktoré sa nachádzajú v tabuľke Podrobnosti o súboroch cookies.
2. V rámci našej činnosti používame a spolupracujeme s viacerými dodávateľmi a partnermi
tretích strán, ktorí nastavujú alebo čítajú súbory cookies na našich webových stránkach,
pričom nad tými
DEPO dopravca - výber výdajného miesta
×
D.A. Press Malacky (centrála)
Topas D.A. Ružomberok (centrála)
Topas Žilina (centrála)
Toppres Banská Bystrica (centrála)
T-press Trnava (centrála)
Bresman Dubnica nad Váhom (centrála)
Mediapress Lúčenec (centrála)
Royal Press Nitra (centrála)
Dubnica nad Váhom Nám. Matice Slovenskej Polyf. objekt Infinity Trust (Bresman)
Kaufland Trenčín (TABAK PRESS)
OC Max Trenčín (TABAK PRESS)
OP Centrum Púchov (TABAK PRESS)
Kaufland Bánovce nad Bebravou (TABAK PRESS)
OC Korzo Prievidza (TABAK PRESS)
Lučenec Autobusová stanica (Mediapress Lúčenec)
OD Prior Lúčenec (TABAK PRESS)
Kaufland Kežmarok (TABAK PRESS)
OC Madaras Spišská Nová Ves (TABAK PRESS)
OD Max Poprad (TABAK PRESS)
Tesco Kežmarok (TABAK PRESS)
Tesco Spišská Nová Ves (TABAK PRESS)
Kaufland Ružomberok (TABAK PRESS)
Tesco Ružomberok (TABAK PRESS)
Kaufland Liptovský Mikuláš (TABAK PRESS)
Kaufland Žilina (TABAK PRESS)
Tesco Žilina Košická (TABAK PRESS)
Žilina OC MIRAGE (TABAK PRESS)
Tesco Žilina Obvodova (TABAK PRESS)
Tesco Čadca (TABAK PRESS)
Rajec Sládkovičova (Topas)
OC Tulip Martin (TABAK PRESS)
Banská Bystrica 29. augusta žel. stanica (Toppres)
Zvolen T.G.Masaryka žel. stanica (Toppres)
Žiar nad Hronom Štefana Moyzesa (Toppres)
Billa Nitra (TABAK PRESS)
Kaufland Levice(TABAK PRESS)
Kaufland Nitra (TABAK PRESS)
Kaufland Partizánske (TABAK PRESS)
Lidl Topoľčany (TABAK PRESS)
Galéria Mlyny Nitra (TABAK PRESS)
Tesco Zlaté Moravce (TABAK PRESS)
Krupina Obchodná (Toppres)
Žarnovica (Toppres)
OD Prior Zvolen (TABAK PRESS)
Kaufland Zvolen (TABAK PRESS)
Banská Bystrica Sládkovičova (Toppres)
Banská Štiavnica (Toppres)
Tesco Brezno (TABAK PRESS)
Europa II Banská Bystrica (TABAK PRESS)
Slovenská Ľubča (Toppres)
Tesco extra Zvolen (TABAK PRESS)
Kaufland Banská Bystrica Ľ. Štúra (TABAK PRESS)
Europa Zvolen (TABAK PRESS)
Tesco Hlohovec (TABAK PRESS)
Billa Trnava Hospodárska (TABAK PRESS)
OC Arkádia Trnava (TABAK PRESS)
Bratislava Vrakuňa Rajecká (Mediapress Bratislava)
Vienna Gate Bratislava Kopčianska (TABAK PRESS)
MEDIAPRESS Bratislava spol. s r.o. Tesco Bratislava Zlaté Piesky
Tesco Bratislava Lamač Lamačská cesta (TABAK PRESS)
Vivo! 2 GG Bratislava Cigar club (TABAK PRESS)
Bratislava Lamač Malokarpatské nám. (Mediapress Bratislava)
Kaufland Bratislava Trnavská (TABAK PRESS)
Kaufland Bratislava Petržalka Jantárová (TABAK PRESS)
Bratislava Hlavná stanica Vestibul (Mediapress Bratislava)
Billa Bratislava Dlhé diely Ľ. Fullu (TABAK PRESS)
Kaufland Nové Zámky (TABAK PRESS)
Nové Zámky Bitunkova (D.A. Czvedler)
Šamorín DA CZVEDLER, Gazdovsky rad -TABAK v Dome služieb)
OC Molo Pezinok (TABAK PRESS)
Aupark Piešťany (TABAK PRESS)
OD Prior Piešťany (TABAK PRESS)
Kaufland Piešťany (TABAK PRESS)
Tesco Piešťany (TABAK PRESS)
Tesco Gabčíkovo (TABAK PRESS)
Lidl Bernolákovo (TABAK PRESS)
Tesco Galanta (TABAK PRESS)
Tesco Komárno (TABAK PRESS)
Tesco Malacky (TABAK PRESS)
Kaufland Malacky (TABAK PRESS)
Tesco Košice Trolejbusova (TABAK PRESS)
Tesco Košice Napájadlá (TABAK PRESS)
Kaufland Košice Popradská (TABAK PRESS)
Tesco Trebišov (TABAK PRESS)
Kaufland Trebišov (TABAK PRESS)
Aupark I Košice Prízemie (TABAK PRESS)
Rimavská Sobota autobusová stanica (Mediapress Lúčenec)
Tesco Revúca (TABAK PRESS)
Tesco Rimavská Sobota (TABAK PRESS)
Veľký Krtíš SNP (Mediapress Lúčenec)
Kocka Senec (TABAK PRESS)
Bratislava Račianske Mýto (Mediapress Bratislava)
Kaufland Čadca (TABAK PRESS)
CKD Market Trnava (TABAK PRESS)
Kocka Turčianske Teplice (TABAK PRESS)
OP Centrum Brezno ČSA (TABAK PRESS)
Retro Bratislava Nevädzova (TABAK PRESS)
Pred OD Kocka Modra (D.A.Czvedler)
Bory Mall Bratislava (TABAK PRESS)
Nová Dubnica Mierové nám. Pri autobusovej zastávke na smer Dubnica nad Váhom (Bresman)
CBA Kocka, Bratislava Nám. Sv. Rozálie (TABAK PRESS)
Kaufland Bratislava Harmincová (TABAK PRESS)
Lidl Bratislava Galvániho (TABAK PRESS)
Lidl Šurany (TABAK PRESS)
Centrum Zvolen A.Sládkoviča (TABAK PRESS)
M-park Považská Bystrica Centrum (Topas)
OC Tip Top Košice (TABAK PRESS)
Kaufland Košice Napájadlá (TABAK PRESS)
Kaufland Dolný Kubín (TABAK PRESS)
OD Idea Žilina (TABAK PRESS)
Rajecké Teplice (Topas)
Tesco Považská Bystrica (TABAK PRESS)
Žilina Bernoláka (Topas)
OD Galéria Lúčenec (TABAK PRESS)
OC Max Trnava (TABAK PRESS)
Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. (centrala)
MEDIAPRESS Bratislava spol. s r.o. (centrala)
Námestovo nástupište SAD (stánok TOPAS D.A.)
Centro Nitra (TABAK PRESS)
Kaufland Topoľčany (TABAK PRESS)
Kaufland Pezinok(TABAK PRESS)
Bratislava Tuffi Záhradnícka (Mediapress Bratislava)
Bratislava NC Glavica (TABAK PRESS)
Bratislava Slnečnice(Mediapress Bratislava)
LIDL MALACKY (TABAK PRESS)
Modra Štúrová (D.A. Czvedler)
Šaľa DA CZVEDLER ATEX, TABAK Hlavná ulica
Trnava Clementisa (TABAK PRESS)
novinový stánok Hnúšťa (Mediapress Lučenec)
novinový stánok Klenovec (Mediapress Lučenec)
novinový stánok Poltár (Mediapress Lučenec)
novinový stánok Tisovec ( Mediapress Lučenec)
novinový stánok Tornaľa (Mediapress Lučenec)
autobusová stanica Revúca (Mediapress Lučenec)
Kaufland Hlohovec (TABAK PRESS)
Billa Bratislava Nobelovo (TABAK PRESS)
Bratislava Blumental pasáž (Mediapress Bratislava)
Billa Ťahanovce Košice (TABAK PRESS)
Bratislava Avion Ivanská cesta(TABAK PRESS)
City Park Trnava (TABAK PRESS)
ŽST veľká Trnava (TABAK PRESS)
Bratislava Trafika Trnavské mýto podchod (Mediapress Bratislava)
CITY PARK Rovinka (TABAK PRESS)
námestie Slobody, Nová Baňa (ROYAL PRESS)
OC SOFI Trnava (TABAK PRESS)
Banská Bystrica Fatranská (Toppres)
Trnava Evanjelický dom (TABAK PRESS)
Sečovce Nám. Cyrila a Metoda (Kapa press)
Trenčianske Teplice KAVIAREŇ BRESCAFÉ pred OD TESCO (Bresman)
Čierna nad Tisou Hlavná (Kapa press)
OD Max Skalica (TABAK PRESS)
Brezová pod Bradlom (T-PRESS)
Vedľa NEMOCNICE Nové Mesto nad Váhom (Bresman)
Čachtice (Bresman), Trafika,Malinovského ul.
Tesco Myjava (TABAK PRESS)
Sotiná Senica (T-PRESS)
TESCO Senica (TABAK PRESS)
Kaufland Senica (TABAK PRESS)
Stará Turá SNP (Bresman), Stánok pri Sporiteľni
Trafika Levoča námestie Majstra Pavla (Mediapress Poprad)
Detva Štúrova (Toppres)
OC Lúčky Nitrianske Hrnčiarovce (TABAK PRESS)
OZC MAX Dunajská Streda (TABAK PRESS)
OC DODO Michalovce (TABAK PRESS)
Tesco Kúty (TABAK PRESS)
ShopBox Košice (TABAK PRESS)
predajňa Malacky ( D.A. PRESS, spol. s r.o.)
Terno Nové Zámky, Jánošíkova 2 (TABAK PRESS)
Internet Mall Slovakia s.r.o. - Predajňa Bratislava – Petržalka MD
Internet Mall Slovakia s.r.o. - Predajňa Bratislava – Galvaniho MD
Internet Mall Slovakia s.r.o. - Predajňa Bratislava – Ružinov MD
Internet Mall Slovakia s.r.o. - Predajňa Senec MD
Retail park Trstená (Topas D.A. Ružomberok)
VV, Nemocnica (KAPA-PRESS)
VV,Čemerné (KAPA-PRESS)
HN Kaufland (TABAK PRESS)
PO Hypernova (TABAK PRESS)
PO SAD (KAPA-PRESS)
PO, Hollého (KAPA-PRESS)
VV, 1.máj (KAPA-PRESS)
HE, 26.novembra (KAPA-PRESS)
HE, Nemocnica (KAPA-PRESS)
PO, DÚ (KAPA-PRESS)
PO Mirka Nešpora (KAPA-PRESS)
Trafika NS Centrum-oproti zdravotnému stredisku (KAPA-PRESS)
SB Kaufland (TABAK PRESS)
SP SNP (KAPA-PRESS)
VV AOC (KAPA-PRESS)
PO Kniha (Kapa Dab)
PO Levočská , Sídl. II (KAPA-PRESS)
PO Eperia (TABAK PRESS)
PO MAX (TABAK PRESS)
BJ, Fučíkova (KAPA-PRESS)
PO Tačevská (KAPA-PRESS)
BJ, Kaufland (TABAK PRESS)
Bardejovské Kúpele (TABAK PRESS)
SK, Goldbergerova (KAPA-PRESS)
SK, 8.mája (KAPA-PRESS)
SV, Študentská (KAPA-PRESS)
Medzilaborce (Kapa-Press)
M.R.Štefánika, Hnúšťa (Mediapress Lučenec)
Sídlisko Rimava, pri CBA, RS (Mediapress Lučenec)
Trafika Presscafé, Kubínyiho námestie, Lučenec (TABAK PRESS)
PO Opál (TABAK PRESS)
KAPA-PRESS MD : KEHL2110 Hlavný sklad PO
Ilava KAVIAREŇ PressCafé, OC IDEA
Babičkina záhrada s.r.o. - Dobromysel, NR Priehradná 1, MD
Valivé ložiská P & M, s. r. o., BA Odborárska 1.
Xena SW, spol. s r.o. - Jasmínka, ZA Predmestská 18, MD
Mgr. Marián Brida - Deska, TT Halenárska 3, MD
RMdoor, s.r.o. - Kinekus, NR Bratislavská 35, MD
SCK s.r.o. ,BA Kempelenova 2, MD
Ing. František Javorík, E-DATASHOP, MT Jilemnického 4003/47, MD
OC Račan (Mediapress Bratislava)
Milan Buday ml. - Penzión Senec **, SC Slnečné jazerá 2604/167, MD
KON - RAD spol. s r.o., BA Cesta na Senec 15725/24
KON - RAD spol. s r.o., OC Kocka Modra Dukelská 40
KON - RAD spol. s r.o., SC Fučíkova 4240/8
MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o.,BA Šustekova 8
FLORABEL s. r. o. - KVETY BA Kubačova 1, MD
Trafika Presscafé SAD Šafáriková, Tornaľa (TABAK PRESS)
Marian Vajda - Maja1001 Šahy SNP 21, MD
Dos Amigos s. r. o. - Malé Kafé., BA Malokrasňanská 2 MD
Piešťany Pri Kocke (TABAK PRESS)
PO, OC Novum, (KAPA-PRESS)
Palárikova, Čadca (Topas)
Jana Milicháčová - Kvetinárstvo, BA, Eisnerova 52A
Kaufland Spišská Nová Ves (TABAK PRESS)
Prior BB (Toppres)
Vybraná pobočka