Uhlíková stopa

11.02.2021
  • Uhlíková stopa

Toľko sa o nej hovorí až je z toho synonymum pre  ekologickosť, resp. neekologickosť našich činností, alebo predmetov ktoré používame. Hovorí sa o uhlíkovej stope lietania, uhlíkovej stope spotrebičov, uhlíkovej stope potravín. Poďme sa na ňu teda pozrieť trochu podrobnejšie.

Uhlík

Uhlík ako chemický prvok je veľmi stabilný a v prírode sa nachádza v naozaj obrovskom množstve. Je totiž skoro všade, v organických aj anorganických zlúčeninách. Poznáme ho ako grafit (tuha), alebo diamant.  Forma v ktorej nás bude zaujímať teraz je oxid, konkrétne oxid uhličitý, čiže CO2. Ten vzniká pri spaľovaní tuhých palív, ropy a zemného plynu. Späť do organických zlúčenín sa dostáva v procese fotosyntézy. Cyklus donedávna fungoval dobre, až kým sme nezačali spaľovať fosílne palivá. Presne tu je pes zakopaný. Fosílne palivá boli milióny rokov bezpečne uchované v zemi. My sme ich však začali pred 150 rokmi masívne ťažiť a nadšene používať. V enormnej miere to nakoplo ekonomický rozvoj, vďaka uhliu začala industriálna revolúcia, neskôr sa objavením ropy transformoval celý náš svet. Hospodársky rast, prosperita, bohatstvo...  Západný svet. Najprv to vyzeralo pozitívne. Prestali sme vo veľkom vraždiť veľryby len na to aby sme mohli svietiť, znížila sa spotreba slonoviny, lebo ju nahradili plasty... lenže žijeme v uzavretom ekosystéme a tak všetok ten uvoľnený uhlík niekde musí skončiť. Ako píšem vyššie, je veľmi stabilný. Čiže on nezmizne. Iba sa premení na plyn. Skleníkový plyn. Ľudom to najprv nedošlo, ale už dosť dlho vieme, že je to neudržateľné. Naša túžba po blahobyte, prosperite a bohatstve nám však zaslepuje oči.

Uhlíková stopa

Každá vec, každý objekt, každá naša činnosť má svoj ekologický dopad. Svoju ekologickú stopu. Dobrá správa je, že sme ju začali kvantifikovať. „Vo všeobecnosti sa pod uhlíkovou stopou rozumie objem emisií takých plynov, ktoré majú dopad na podnebie Zeme, pričom tieto emisie sú spôsobené človekom. Definícia uhlíkovej stopy nie je jednotná, pretože je možné ju chápať v užšom aj širšom ponímaní.“[1] Na výpočet uhlíkovej stopy sa používa množstvo CO2 v kilogramoch. Ostatné skleníkové plyny ako metán (CH4), alebo oxid dusný (N2O) sa prepočítavajú na ekvivalentné množstvá CO2. „Rozdielne sa dajú definovať aj aktivity človeka, ktorých dopad sa berie do úvahy. Môžeme zvažovať len priame aktivity ako napríklad používanie motorových prostriedkov, alebo spotrebu elektrickej energie. Pri širšom pohľade však môžeme brať do úvahy aj emisie, ktoré vznikli počas celého životného cyklu výrobkov a služieb, od získania surovín na ich výrobu, až po spracovanie odpadu z nich. Takýto širší prístup je však ťažšie kvantifikovateľný, pretože nie je jednoduché určiť hranice takejto analýzy.“[1]

Tak a teraz jednoducho po lopate

čím viac kíl CO2 sa vyprodukuje pri výrobe daného produkty tým je neekologickejší. Alebo naopak čím menej CO2 vyprodukujeme my, našimi aktivitami tým máme menšiu uhlíkovú stopu. Priemerný Slovak za rok 2020 vypustil do atmosféry 5888 kg CO2. Európan 8608kg, svetoobčan okolo 4roch ton. Ak však chceme udržať globálne oteplenie pod 2°C mal by byť celosvetový priemer 2 tony CO2 za rok!!! Sú krajiny kde to nie je problém. Sú však aj také, kde je priemer na občana 16 či až 20ton! Rekordér je Qatar s 38 tonami/osoba a najväčší minimalisti sú v Afrike, kde mnohé krajiny majú priemer na občana iba 100kg CO2 za rok.

Čo stým?

Na jednej strane je to čistá depresia. V podstate každá naša činnosť má svoju uhlíkovú stopu. Už nevieme existovať bez toho aby sme nevypúšťali CO2 do atmosféry. A naše emisie stále ešte rastú. Na druhej strane hovorí sa o tom naozaj veľa a mnohé slová sa už aj pretavili do skutkov. Pre nás je dôležité zistiť čo môžeme spraviť my. Čo môžeme spraviť teraz? Čo v horizonte napríklad najbližších 3 rokov? Veľmi zaujímavé je zistiť kde sú vaše silné, alebo slabé stránky. Základné aspekty nášho života, ktoré výrazne ovplyvňujú našu uhlíkovú stopu sú:
  • Bývanie
  • Doprava
  • Stravovanie
  • Obliekanie
  • Cestovanie
Rozdiely dokážu byť výrazné. Napríklad naše bývanie môže produkovať ročne od 1000kg CO2 až po 4000kg CO2 v prípade, že sme bežní ľudia s bežným domom. Nevlastníme ani luxusné vily ani mini dreveničky. Ročná bilancia produkcie skleníkových plynov je nesmierne odlišná aj v prípade stravovania vitariána (cca 440 kg), vegána (cca 950 kg), vegetariána (cca 2000 kg) či človeka konzumujúceho mäso (6200 kg). Nemusíme byť askéti, ale v každej z týchto sfér vieme určite niečo urobiť. Nestačí len separovať plasty a chodiť do práce na bicykli. Dá sa zamyslieť nad každou jednou vecou ktorú kupujeme: potrebujem ju?  Potrebujem jej takéto množstvo? Existuje ekologickejšia verzia? Musí byť v obale? Neviem si ju vyrobiť? Ako bola  vyrobená? Z čoho? Kde? Len si predstavte čo všetko ľudia nemali pred 100 rokmi a ako im bolo dobre! Prečo potrebujeme gadgety na každú jednu prkotinu?
Existujú Uhlíkové kalkulačky.
Samozrejme výpočty sú orientačné, ale perfektne v nich vidno čo má akú váhu. Napríklad u mňa je najväčší problém v dome. Už dlhšie sa chceme sťahovať do menšieho a úspornejšieho domčeka. Možno táto informácia bola tá povestná posledná kvapka! Veľa spraví aj spôsob dopravy a možno vás prekvapí koľko robí strava! Vyskúšajte si ju sami a potom pochopíte prečo som písal môj predchádzajúci blog.
Kalkulačka tu. 
 
Zdroje
1.       http://www.ekologika.sk/uhlikova-stopa.html
2.       https://sk.wikipedia.org/wiki/Uhl%C3%ADk#Anorganick%C3%A9_zl%C3%BA%C4%8Deniny
3.       https://iep.sk/kalkulacka
4.       https://www.asb.sk/stavebnictvo/technicke-zariadenia-budov/energie/uhlikova-stopa-byvania-v-globalizovanych-domoch
 


Related Blogs


Jesť či nejesť mäso?
1073

Jesť či nejesť mäso?

Aká je uhlíková stopa mäsa? Aké sú dôvody prečo jeme, alebo nejeme zvieratá? Naša krátka úvaha o dopade naších rozhodnutí.
Čítať ďalej

DEPO dopravca - výber výdajného miesta
×
D.A. Press Malacky (centrála)
Topas D.A. Ružomberok (centrála)
Topas Žilina (centrála)
Toppres Banská Bystrica (centrála)
T-press Trnava (centrála)
Bresman Dubnica nad Váhom (centrála)
Mediapress Lúčenec (centrála)
Royal Press Nitra (centrála)
Dubnica nad Váhom Nám. Matice Slovenskej Polyf. objekt Infinity Trust (Bresman)
Kaufland Trenčín (TABAK PRESS)
OC Max Trenčín (TABAK PRESS)
OP Centrum Púchov (TABAK PRESS)
Kaufland Bánovce nad Bebravou (TABAK PRESS)
OC Korzo Prievidza (TABAK PRESS)
Lučenec Autobusová stanica (Mediapress Lúčenec)
OD Prior Lúčenec (TABAK PRESS)
Kaufland Kežmarok (TABAK PRESS)
OC Madaras Spišská Nová Ves (TABAK PRESS)
OD Max Poprad (TABAK PRESS)
Tesco Kežmarok (TABAK PRESS)
Tesco Spišská Nová Ves (TABAK PRESS)
Kaufland Ružomberok (TABAK PRESS)
Tesco Ružomberok (TABAK PRESS)
Kaufland Liptovský Mikuláš (TABAK PRESS)
Kaufland Žilina (TABAK PRESS)
Tesco Žilina Košická (TABAK PRESS)
Žilina OC MIRAGE (TABAK PRESS)
Tesco Žilina Obvodova (TABAK PRESS)
Tesco Čadca (TABAK PRESS)
Rajec Sládkovičova (Topas)
OC Tulip Martin (TABAK PRESS)
Banská Bystrica 29. augusta žel. stanica (Toppres)
Zvolen T.G.Masaryka žel. stanica (Toppres)
Žiar nad Hronom Štefana Moyzesa (Toppres)
Billa Nitra (TABAK PRESS)
Kaufland Levice(TABAK PRESS)
Kaufland Nitra (TABAK PRESS)
Kaufland Partizánske (TABAK PRESS)
Lidl Topoľčany (TABAK PRESS)
Galéria Mlyny Nitra (TABAK PRESS)
Tesco Zlaté Moravce (TABAK PRESS)
Krupina Obchodná (Toppres)
Žarnovica (Toppres)
OD Prior Zvolen (TABAK PRESS)
Kaufland Zvolen (TABAK PRESS)
Banská Bystrica Sládkovičova (Toppres)
Banská Štiavnica (Toppres)
Tesco Brezno (TABAK PRESS)
Europa II Banská Bystrica (TABAK PRESS)
Slovenská Ľubča (Toppres)
Tesco extra Zvolen (TABAK PRESS)
Kaufland Banská Bystrica Ľ. Štúra (TABAK PRESS)
Europa Zvolen (TABAK PRESS)
Tesco Hlohovec (TABAK PRESS)
Billa Trnava Hospodárska (TABAK PRESS)
OC Arkádia Trnava (TABAK PRESS)
Bratislava Vrakuňa Rajecká (Mediapress Bratislava)
Vienna Gate Bratislava Kopčianska (TABAK PRESS)
MEDIAPRESS Bratislava spol. s r.o. Tesco Bratislava Zlaté Piesky
Tesco Bratislava Lamač Lamačská cesta (TABAK PRESS)
Vivo! 2 GG Bratislava Cigar club (TABAK PRESS)
Bratislava Lamač Malokarpatské nám. (Mediapress Bratislava)
Kaufland Bratislava Trnavská (TABAK PRESS)
Kaufland Bratislava Petržalka Jantárová (TABAK PRESS)
Bratislava Hlavná stanica Vestibul (Mediapress Bratislava)
Billa Bratislava Dlhé diely Ľ. Fullu (TABAK PRESS)
Kaufland Nové Zámky (TABAK PRESS)
Nové Zámky Bitunkova (D.A. Czvedler)
Šamorín DA CZVEDLER, Gazdovsky rad -TABAK v Dome služieb)
OC Molo Pezinok (TABAK PRESS)
Aupark Piešťany (TABAK PRESS)
OD Prior Piešťany (TABAK PRESS)
Kaufland Piešťany (TABAK PRESS)
Tesco Piešťany (TABAK PRESS)
Tesco Gabčíkovo (TABAK PRESS)
Lidl Bernolákovo (TABAK PRESS)
Tesco Galanta (TABAK PRESS)
Tesco Komárno (TABAK PRESS)
Tesco Malacky (TABAK PRESS)
Kaufland Malacky (TABAK PRESS)
Tesco Košice Trolejbusova (TABAK PRESS)
Tesco Košice Napájadlá (TABAK PRESS)
Kaufland Košice Popradská (TABAK PRESS)
Tesco Trebišov (TABAK PRESS)
Kaufland Trebišov (TABAK PRESS)
Aupark I Košice Prízemie (TABAK PRESS)
Rimavská Sobota autobusová stanica (Mediapress Lúčenec)
Tesco Revúca (TABAK PRESS)
Tesco Rimavská Sobota (TABAK PRESS)
Veľký Krtíš SNP (Mediapress Lúčenec)
Kocka Senec (TABAK PRESS)
Bratislava Račianske Mýto (Mediapress Bratislava)
Kaufland Čadca (TABAK PRESS)
CKD Market Trnava (TABAK PRESS)
Kocka Turčianske Teplice (TABAK PRESS)
OP Centrum Brezno ČSA (TABAK PRESS)
Retro Bratislava Nevädzova (TABAK PRESS)
Pred OD Kocka Modra (D.A.Czvedler)
Bory Mall Bratislava (TABAK PRESS)
Nová Dubnica Mierové nám. Pri autobusovej zastávke na smer Dubnica nad Váhom (Bresman)
CBA Kocka, Bratislava Nám. Sv. Rozálie (TABAK PRESS)
Kaufland Bratislava Harmincová (TABAK PRESS)
Lidl Bratislava Galvániho (TABAK PRESS)
Lidl Šurany (TABAK PRESS)
Centrum Zvolen A.Sládkoviča (TABAK PRESS)
M-park Považská Bystrica Centrum (Topas)
OC Tip Top Košice (TABAK PRESS)
Kaufland Košice Napájadlá (TABAK PRESS)
Kaufland Dolný Kubín (TABAK PRESS)
OD Idea Žilina (TABAK PRESS)
Rajecké Teplice (Topas)
Tesco Považská Bystrica (TABAK PRESS)
Žilina Bernoláka (Topas)
OD Galéria Lúčenec (TABAK PRESS)
OC Max Trnava (TABAK PRESS)
Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. (centrala)
MEDIAPRESS Bratislava spol. s r.o. (centrala)
Námestovo nástupište SAD (stánok TOPAS D.A.)
Centro Nitra (TABAK PRESS)
Kaufland Topoľčany (TABAK PRESS)
Kaufland Pezinok(TABAK PRESS)
Bratislava Tuffi Záhradnícka (Mediapress Bratislava)
Bratislava NC Glavica (TABAK PRESS)
Bratislava Slnečnice(Mediapress Bratislava)
LIDL MALACKY (TABAK PRESS)
Modra Štúrová (D.A. Czvedler)
Šaľa DA CZVEDLER ATEX, TABAK Hlavná ulica
Trnava Clementisa (TABAK PRESS)
novinový stánok Hnúšťa (Mediapress Lučenec)
novinový stánok Klenovec (Mediapress Lučenec)
novinový stánok Poltár (Mediapress Lučenec)
novinový stánok Tisovec ( Mediapress Lučenec)
novinový stánok Tornaľa (Mediapress Lučenec)
autobusová stanica Revúca (Mediapress Lučenec)
Kaufland Hlohovec (TABAK PRESS)
Billa Bratislava Nobelovo (TABAK PRESS)
Bratislava Blumental pasáž (Mediapress Bratislava)
Billa Ťahanovce Košice (TABAK PRESS)
Bratislava Avion Ivanská cesta(TABAK PRESS)
City Park Trnava (TABAK PRESS)
ŽST veľká Trnava (TABAK PRESS)
Bratislava Trafika Trnavské mýto podchod (Mediapress Bratislava)
CITY PARK Rovinka (TABAK PRESS)
námestie Slobody, Nová Baňa (ROYAL PRESS)
OC SOFI Trnava (TABAK PRESS)
Banská Bystrica Fatranská (Toppres)
Trnava Evanjelický dom (TABAK PRESS)
Sečovce Nám. Cyrila a Metoda (Kapa press)
Trenčianske Teplice KAVIAREŇ BRESCAFÉ pred OD TESCO (Bresman)
Čierna nad Tisou Hlavná (Kapa press)
OD Max Skalica (TABAK PRESS)
Brezová pod Bradlom (T-PRESS)
Vedľa NEMOCNICE Nové Mesto nad Váhom (Bresman)
Čachtice (Bresman), Trafika,Malinovského ul.
Tesco Myjava (TABAK PRESS)
Sotiná Senica (T-PRESS)
TESCO Senica (TABAK PRESS)
Kaufland Senica (TABAK PRESS)
Stará Turá SNP (Bresman), Stánok pri Sporiteľni
Trafika Levoča námestie Majstra Pavla (Mediapress Poprad)
Detva Štúrova (Toppres)
OC Lúčky Nitrianske Hrnčiarovce (TABAK PRESS)
OZC MAX Dunajská Streda (TABAK PRESS)
OC DODO Michalovce (TABAK PRESS)
Tesco Kúty (TABAK PRESS)
ShopBox Košice (TABAK PRESS)
predajňa Malacky ( D.A. PRESS, spol. s r.o.)
Terno Nové Zámky, Jánošíkova 2 (TABAK PRESS)
Internet Mall Slovakia s.r.o. - Predajňa Bratislava – Petržalka MD
Internet Mall Slovakia s.r.o. - Predajňa Bratislava – Galvaniho MD
Internet Mall Slovakia s.r.o. - Predajňa Bratislava – Ružinov MD
Internet Mall Slovakia s.r.o. - Predajňa Senec MD
Retail park Trstená (Topas D.A. Ružomberok)
VV, Nemocnica (KAPA-PRESS)
VV,Čemerné (KAPA-PRESS)
HN Kaufland (TABAK PRESS)
PO Hypernova (TABAK PRESS)
PO SAD (KAPA-PRESS)
PO, Hollého (KAPA-PRESS)
VV, 1.máj (KAPA-PRESS)
HE, 26.novembra (KAPA-PRESS)
HE, Nemocnica (KAPA-PRESS)
PO, DÚ (KAPA-PRESS)
PO Mirka Nešpora (KAPA-PRESS)
Trafika NS Centrum-oproti zdravotnému stredisku (KAPA-PRESS)
SB Kaufland (TABAK PRESS)
SP SNP (KAPA-PRESS)
VV AOC (KAPA-PRESS)
PO Kniha (Kapa Dab)
PO Levočská , Sídl. II (KAPA-PRESS)
PO Eperia (TABAK PRESS)
PO MAX (TABAK PRESS)
BJ, Fučíkova (KAPA-PRESS)
PO Tačevská (KAPA-PRESS)
BJ, Kaufland (TABAK PRESS)
Bardejovské Kúpele (TABAK PRESS)
SK, Goldbergerova (KAPA-PRESS)
SK, 8.mája (KAPA-PRESS)
SV, Študentská (KAPA-PRESS)
Medzilaborce (Kapa-Press)
M.R.Štefánika, Hnúšťa (Mediapress Lučenec)
Sídlisko Rimava, pri CBA, RS (Mediapress Lučenec)
Trafika Presscafé, Kubínyiho námestie, Lučenec (TABAK PRESS)
PO Opál (TABAK PRESS)
KAPA-PRESS MD : KEHL2110 Hlavný sklad PO
Ilava KAVIAREŇ PressCafé, OC IDEA
Babičkina záhrada s.r.o. - Dobromysel, NR Priehradná 1, MD
Valivé ložiská P & M, s. r. o., BA Odborárska 1.
Xena SW, spol. s r.o. - Jasmínka, ZA Predmestská 18, MD
Mgr. Marián Brida - Deska, TT Halenárska 3, MD
RMdoor, s.r.o. - Kinekus, NR Bratislavská 35, MD
SCK s.r.o. ,BA Kempelenova 2, MD
Ing. František Javorík, E-DATASHOP, MT Jilemnického 4003/47, MD
OC Račan (Mediapress Bratislava)
Milan Buday ml. - Penzión Senec **, SC Slnečné jazerá 2604/167, MD
KON - RAD spol. s r.o., BA Cesta na Senec 15725/24
KON - RAD spol. s r.o., OC Kocka Modra Dukelská 40
KON - RAD spol. s r.o., SC Fučíkova 4240/8
MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o.,BA Šustekova 8
FLORABEL s. r. o. - KVETY BA Kubačova 1, MD
Trafika Presscafé SAD Šafáriková, Tornaľa (TABAK PRESS)
Marian Vajda - Maja1001 Šahy SNP 21, MD
Dos Amigos s. r. o. - Malé Kafé., BA Malokrasňanská 2 MD
Piešťany Pri Kocke (TABAK PRESS)
PO, OC Novum, (KAPA-PRESS)
Palárikova, Čadca (Topas)
Jana Milicháčová - Kvetinárstvo, BA, Eisnerova 52A
Kaufland Spišská Nová Ves (TABAK PRESS)
Prior BB (Toppres)
Vybraná pobočka