Obchodné podmienky

1. Základné údaje

1.1. Predávajúci

BezOdpadu s.r.o.
Poľná 95/11
962 02 Vígľaš
Slovenská Republika

IČO: 36047643
DIČ: 2021577272
IČ DPH: SK 2021577272

1.2. Bankové spojenie

SWIFT/BIC: CEKOSKBX
IBAN: SK30 7500 0000 0040 1604 5498

2. Vymedzenie pojmov

Spotrebiteľ, zákazník, kupujúci – fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky pre osobnú spotrebu, alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti.
Predávajúci – BezOdpadu s.r.o.
Dopravca – prepravná spoločnosť.

3. Platnosť obchodných podmienok

Obchodné podmienky platia pre všetky objednávky.
Na vzťah medzi spotrebiteľom a predávajúcim sa vzťahujú ustanovenia:

 • občianskeho zákonníka,
 • zákona č.22/2004 Z. z. o elektronickom obchode,
 • zákona č.102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • zákona č.250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa.

Doba platnosti obchodných podmienok je uvedená na záver.

4. Objednanie tovaru

a) Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku medzi spotrebiteľom a predávajúcim. Zmluva je uzatvorená od chvíle, keď predávajúci potvrdí prijatie objednávky. Potvrdenie prijatia objednávky môže predávajúci oznámiť spotrebiteľovi elektronicky (e-mailom), telefonicky, alebo faxom. Potvrdená objednávka (kúpna zmluva) je uložená u predávajúceho a je pre spotrebiteľa vždy dostupná.

b) Spôsob objednávky

 • telefonicky na telefónnom čísle 0948 707 341
 • e-mailom na adresu objednavky@bezodpadu.sk
 • prostredníctvom internetovej stránky bezodpadu.sk

c) Forma objednávky:

 • ústnou formou – telefonicky
 • zaslaním zrozumiteľnej a jednoznačnej objednávky e-mailom
 • elektronickou objednávkou prostredníctvom internetového obchodu

d) Objednávka musí obsahovať:

 • údaje spotrebiteľa: meno a priezvisko spotrebiteľa, prípadne meno a priezvisko osoby na mieste dodania, adresu miesta dodania, kontaktné údaje (telefón, e-mail),
 • informácie o tovare: presnú špecifikáciu (kód, názov tovaru, počet, cena),
 • dátum objednávky, spôsob dodania, spôsob úhrady ceny za tovar.

5. Dodacie a platobné podmienky

V súčasnosti tovar zasielame iba kuriérskou službou. Úhrada za tovar sa preto realizuje priamo osobne v hotovosti kuriérovi (dobierkou), príp. platbou vopred na náš bankový účet.

Všetky ceny v našom e-shope sú zmluvné a konečné.

V prípade, že tovar doručuje zmluvný prepravca, dáva kupujúci predávajúcemu právo predať dopravcovi nutné minimum osobných údajov pre bezproblémové doručenie tovaru (meno, adresa, telefón).

5.1. Platby a doručenie tovaru

Objednané produkty Vám budú doručené do 5 pracovných dní. O stave objednávky Vás budeme informovať telefonicky alebo e-mailom. Po obdržaní správy, že objednávka bola epedovaná, je do 24 hodín objednávka doručená zákazníkovi.

Cena za dopravu je závislá na hmotnosti objednávky, spôsobe prevzatia a cieľovej krajine:

a) Pri doprave zmluvným prepravcom počítame cenu (bez DPH) za dopravu podľa hmotnosti balíka (príp. balíkov pri nákupe nad 30kg):

POZNÁMKA: Naše ceny za poštovné dlhodobo nezodpovedali reálnym cenám účtovaným prepravnou spoločnoťou. Aby sme boli schopní fungovať, sme nútení ceny za poštovné upraviť tak, aby sa približovali tomu, čo nám účtuje dopravca. K väčšej presnosti pridávame kategórie do 3kg, do 15kg a do 25kg, aby boli ceny čo najférovejšie pre všetkých. Ďakujeme vám za pochopenie a dúfame, že takto uspokojíme vaše aj naše potreby. 

 • do   1 kg -  3,15 €
 • do   3 kg - 3,45 €
 • do   5 kg - 3,55 €
 • do 10 kg - 3,75 €
 • do 15 kg - 4 €
 • do 20 kg - 4,45 €
 • do 25 kg - 6,15 €
 • do 30 kg - 6,45 €
 • do 35 kg - 7,10 €
 • do 40 kg - 7,60 €
 • do 50 kg - 8,80 €
 • do 60 kg - 9,50 € 
 • do 70 kg - 11,50 €
 • do 90 kg - 16,50 €
 • do 150 kg - 21,50 €
 • do 200 kg - 26,50 €

b) Pri odbere tovaru na dobierku sa k štandardnej cene za dopravu pripočíta 0.9€ (bez DPH).

c) Pri objednaní tovaru do Českej republiky počítame cenu za dopravu podľa hmotnosti balíka:

 • za každých začatých 30 kg - 10 €

d) Pri osobnom odbere v sklade v Stožku 70 (okr. Detva)  nepočítame žiadnu cenu za dopravu (0 €). Osobný odber je možný po telefonickom dohovore na čísle 0948 707 341

5.2. Platba vopred

Platbu vopred môžete uskutočniť prevodom na náš účet IBAN: SK30 7500 0000 0040 1604 5498 SWIFT/BIC: CEKOSKBX . Dôležitý je variabilný symbol (VS), ktorý predstavuje číslo objednávky a do správy pre príjemcu prosíme uviesť Vaše meno. Bez udania VS nemusí byť Vaša objednávka korektne vybavená, resp. môže byt vybavená neskôr, nakoľko nebudeme môcť identifikovať platcu. Po úhrade Vám bude objednaný tovar odoslaný podľa dostupnosti tovaru na sklade.

Pri platbe za tovar kuriérovi (dobierka) aj bankovým prevodom je faktúra (ktorá slúži zároveň ako dodací list) dodávaná elektronicky ako príloha emailu o expedovaní/doručení objednávky.

5.3. Informácie pre zákazníkov z Českej republiky

 • platba za doručenie: 10 € za každých započatých 30 kg hmotnosti objednávky.
 • spôsob doručenia a platby: kuriérom na dobierku, príp. platba vopred na náš účet (podľa dohody s klientom)
 • doba dodania: do 10 pracovných dní

6. Storno objednávky

Kupujúci môže svoju objednávku vziať späť (stornovať) najneskôr do dvoch hodín po uskutočnení objednávky, a to e-mailom na adresu obchod@bezodpadu.sk.    

Ak zákazník stornuje a neprevezme už zaslaný tovar a tento nám bude následne vrátený, bude mu účtovaný storno poplatok vo výške 15 €  za služby spojené s dopravou. Tento poplatok je zákazník povinný uhradiť najneskôr do 3 pracovných dní od zaslania upomienky na náš bankový účet vkladom alebo bankovým prevodom (č.účtu IBAN: SK30 7500 0000 0040 1604 5498 SWIFT/BIC: CEKOSKBX), pričom ako variabilný symbol uvedie číslo objednávky. V prípade, že zákazník platil vopred, zaplatená suma mu bude zaslaná späť po odrátaní storno poplatku 15 €.

Ak sa už Vami objednaný tovar z akéhokoľvek dôvodu nenachádza na sklade, bude Vám ponúknutá primeraná alternatíva, alebo môžete jednoducho objednaný tovar stornovať.

7. Reklamačné podmienky

Zákazník je povinný pred prevzatím tovaru od kuriéra skontrolovať, či zásielka nie je zjavne poškodená. V prípade poškodenia zásielky je zákazník povinný následne skontrolovať obsah zásielky a zistiť, či tovar vo vnútri nie je dopravou poškodený. Ak dôjde k poškodeniu tovaru (platí aj pre prípad, ak poškodenie tovaru bolo zistené až po odchode kuriéra), nasleduje reklamácia kuriérskych služieb, ktorú nám musí zákazník nahlásiť okamžite telefonicky alebo e-mailom, najneskôr však do 24 hodín od doručenia. My ako zmluvný partner kuriérskej služby potom nahlásime túto reklamáciu priamo našej kuriérskej spoločnosti a tá pošle k zákazníkovi kuriéra, ktorý poškodenú zásielku s tovarom vyzdvihne, nafotí a spíše protokol.

7.1. Postup reklamácie tovaru

Zákazník je oprávnený uplatniť nárok zo záruky písomne na adrese prevádzkovateľa alebo e-mailom na obchod@bezodpadu.sk alebo osobne na odbernom mieste prevádzkovateľa a to bez zbytočného odkladu. Popis reklamácie musí obsahovať tieto náležitosti:

 • označenie reklamovaného tovaru
 • dôvod reklamácie
 • termín nákupu

Náklady na dopravu hradí prevádzkovateľ - oznam o prijatí reklamácie bude zaslaný klientovi e-mailom do 3 pracovných dní a vyrozumenie o stave reklamácie do 30 dní odo dňa jej prijatia.

Zákazník je povinný spolu s chybným výrobkom, predložiť faktúru, resp. doklad o zaplatení. Kupujúci je povinný ďalej pri reklamácii predložiť chybnú vec vrátane jej príslušenstva. Záruka sa vzťahuje len na výrobné chyby. Záruka sa nevzťahuje na chyby spôsobené bežným opotrebovaním, nesprávnym používaním výrobkov, nesprávnou manipuláciou a skladovaním. V prípade zistenia výrobnej chyby bude tovar vymenený kus za kus, či vrátená peňažná čiastka. Do vrátenej čiastky sa nezapočítava cena poštovného a balného.

8. Osobné údaje

Osobné údaje chránime a spracovávame podľa pravidiel popísaných v časti Ochrana a spracovanie osobných údajov.

9. Vernostné body

Predávajúci si vymedzuje právo udeľovať kupujúcim vernostné body podľa veľkosti nákupu. Množstvo vernostných bodov je pevne stanovené (25 eur = 1 vernostný bod), ale je možné ho aj meniť. Prijaté vernostné body môže kupujúci uplatniť v ďalšej objednávke ako zľavu z celkovej ceny. Zľavu si uplatní v košíku v príslušnom políčku.